Manglande vilje til fotballsamarbeid trekt inn i støttesak