Fryktar at delar av næringslivet får knappheit på arbeidskraft

foto
Stig Brautaset ser både positive teikn og litt utfordringar når det gjeld næringsliv og økonomi. Foto: Pressefoto