Fryktar at delar av næringslivet får knappheit på arbeidskraft