– Det er eit kjempeprosjekt, men tek ein nok omsyn til naboane?

foto