Sande ut mot sentralisering av tingrett og jordskifterett

foto