Ekstra millonar til Kystverket kjem Kvalsvika og Kvalsund til gode