Beitveit-brørne satsar på havbruk med nyinnkjøpt båt frå Bourbon

foto