Ap under 20 prosents oppslutning på ny måling

foto