– Vi har veldig mange små og mjuke trafikantar

foto