Mange har levert våpen – politiet har ei oppmoding

foto