Sande Taxi etablerte nemleg eit fruktbart samarbeid med kundane sine under holkeføret sist vinter og vår. Dei har med seg bøtter med strøsand som dei deler ut til brukarane sine.

– Tilbodet vart veldig godt motteke, så vi bestemte oss for å halde fram denne vinteren. Vi får sand frå kommunen, fortel løyvehavar Geir Solbakken til Vestlandsnytt.

Ordninga fungerer slik at passasjerane, som ofte er eldre folk, berre treng å gje beskjed på førehand om at dei treng strøsand i tillegg til skyssen. Ikkje nok med det:

– For brukarar som treng hjelp kan vi også strø innkøyrsla og inngangspartiet.