Herøy fekk støtte - no etterlyser fylkeskommunen næringsutviklingsplan