Dette Myklebust Verft-prosjektet får meir lokalt utstyr