Tek over roret ved Astorplast – dette er ambisjonane hans

foto