Stig Remøy etter Aker Biomarine si anke: - Overraska

foto