Seks bilførarar må betale for seg etter å ha blitt teken i ein laserkontroll i ei 60-sone i Haugsbygda. Høgste målte hastigheit var 81 km/t.