Utløysinga av Tore Lyng skjedde nyleg gjennom eit forlik med broren Agnar og medeigarane frå Herøy. Dei to Lyng-brørne eigde til saman 80 prosent av reiarlaget.

Sigmund, Per Jan og Marvin Kvalsvik sin eigarandel vart gjennom utløysinga av Tore Lyng auka til ein tredjepart.

Kan ikkje kommentere

Ifylgje Per Jan Kvalsvik har partane skrive under på at dei ikkje skal kommentere den økonomiske sida av forliket.

-Nei, det får bli mellom oss partane, seier Kvalsvik til Vestlandsnytt.

Like misnøgde

-Prisen i forliket er slik at begge partar sannsynlegvis er like misnøgde.

Det sa Agnar Lyng til Fjordenes Tidende etter at forliket var eit faktum. Ifylgje avisa var kravet frå Tore Lyng å bli løyst ut av selskapet for 275 millionar kroner.

For dei attverande eigarane fekk utløysinga ein sviande konsekvens då Torbas måtte seljast for å få finansieringa på plass. Det moderne kombinasjonsfartøyet blei selt til Færøyane berre to år etter at det vart bygt. Også kolmulekvoten som reiarlaget sat med måtte seljast for å skaffe nok pengar til utløysinga.

Solid ringnotkvote

Tilbake står Torbas-reiarlaget med to ringnotkvotar, som til saman er på over 900 basistonn, fordelt på dei to båtane Andrea L. (535) og Gambler (370).

Reiarlaget sine totale kvotar overstig dermed det nye kvotetaket på 850 tonn.

Kvalsvik ønskjer ikkje å seie noko om kor aktuelt det er å samle kvotane på eitt fartøy.

-Ulike planar har vore drøfta i styret, men nokon konklusjon er enda ikkje dregen. Så i alle fall inntil vidare kjem vi til å drive båtane som i dag, seier han.

Kvalsvik er skipper på både Andrea L og Gambler, og resten av mannskapet er også felles for begge dei to båtane.

Andrea L (tidlegare Nordsjøbas) blei kjøpt frå Herøy i fjor som erstatning for ringnotfartøyet Torbas. Også Gambler er ein gammal herøytravar, men sidan 2011 har båten tilhøyrd Måløy-reiarlaget.