Av:
  • Redaksjonen

Etterlyser alternative planar for renseanlegg

renseanlegg: Her skal Herøy vasslag bygge reinseanlegg for vatn til Ytre Herøy.