Seier opp som direktør i Helse Møre og Romsdal

foto