– Ein slik trend bør ikkje vidareførast til å bli ein fast rutine