Brannstifting på skule eitt av fleire punkt i tiltale

foto