Dette er status på asfalteringsarbeidet frå Kvalsvika til Bogen

foto