Har over 4000 turar kring Runde - ein ting gjer det heile verdt det for han