– Vi har forhøyrt oss med alle elevane ved skulen. Alle har med klar tale fortalt at dei vil ha skulen som i dag.

Det skriv elevrådet ved oppvekstsenteret i høyringsfråsegna si. Dei slår fast at elevane trivst utruleg godt, har fagleg gode lærarar, og at det er både trivsel og samhald på skulen.

– Vi har ei rekkje elevar som har gått ut av skulen med gode karakterar og høg snitt, skriv dei i fråsegna.

Elevane meiner det er trist om det er elevane som må betale for underskotet i kommunen. Dei peikar også på at uten skule vil det vere fare på ferde også for den støste bedrifta på øya, og for butikken.

Om dei likevel må velje, peikar dei på modell B som den mest aktuelle. Denne inneber at skulane i ytre Sande vert samanslegne.

I ei anna høyringsfråsegn skriv samarbeidsutvalet ved same skule at dei støttar høyringsuttalane frå FAU, elevrådet og lærarane.