Av:
  • Redaksjonen

Saknar namnet sitt mellom Teige-folk

Torbjørn Teige er også grunneigar.