Vil at ein skal ta meir omsyn til trafikk og gardbrukarar

foto