Slår seg saman til Barnas Turlag Søre Sunnmøre

foto