Fiskeriministeren kjem på heildagsbesøk til Herøy

foto