Difor «hoppar dei over» symjeopplæring i 1. klasse