Samarbeider om satsing på Runde: Eit vindauge mot havet