Samarbeider om satsing på Runde: Eit vindauge mot havet

foto
Sett opp webkamera på Runde Fyr: Lokale bankar, Havlandet, Statsforvaltaren, Kystverket og Vestlandsnytt har no gått saman om å finansiere eit webkamera som skal monterast opp på Runde fyr. F.V: Endre Vorren, Marte Vågsholm Sævik, Henning Karlsen og Hilde Gråberg Bakke. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik