Føreslår å legge ned skular og barnehagar i Herøy

foto