Av:
  • Redaksjonen

Enda større på Mjølstaneset

Rita Sævik t.h. og Espen Ervik har planar om å bygge på fiskeritomta i bakgrunnen. Her saman med Birgitta Grongstad Kvalsvik