– Feil å auke vår eiga betaling når andre må spare