Både styre, eigarar og tilsette gliste breitt då Furene offisielt opna sine nye lokale i Myrvåg denne veka. Kanskje ikkje så rart, då det har teke si tid å kome seg i nytt hus.

– Det har vore ei seigpining som har teke fem år, der også andre bygg har vore vurderte. Vi tenkte i utgangspunktet Fristad-bygget, men det ville blitt for krevjande. No har vi fått dette bygget til ein fornuftig pris, og har også vore heldige med at Dragsund ASVO kom inn med bra eigenkapital. Vi har også hatt mange gode entreprenørar i sving.

Dette sa administrerande direktør i Furene, Eldor Skeide, som samtidig nytta høvet til å takke alle som har stått på og alle som framleis står på for Furene.

Flyttar frå Leikong

Det er avdelinga og aktiviteten som fram til no har vore lokalisert på Leikong, som blir flytta til Dragsund. Der kjøpte Furene i sommar det tidlegare Hydrakraft-bygget i Dragsund industriområde. Dei nye lokala er på 2000 m².

Furene ser på dei nye lokala som sentrale og meir moderne enn dei førre. Inntrykket er at dette er eit godt utgangspunkt for vidare utvikling. Furene ser også moglegheit for auka satsing og kapasitet på eksisterande produktområde.

Furene AS er ei av landets 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter. Hovudkontoret ligg i Furene, men dei har også avdeling i Ørsta, Ulsteinvik og på Fiskå. Og no altso i Myrvåg.

– Håper eigarane ser at vi står på

Styreleiar Inge-Jonny Hide synte seg som ein glad mann under opninga:

– Vi har arbeida for å få endå betre fasilitetar. Eg vil takke Eldor for jobben han har gjort. No håper eg at eigarane ser at vi står på for å levere gode tenester til brukarane, sa Hide før han runda av med å ynskje dei tilsette lykke til med den nye basen.

– Ein profesjonell aktør

Den offisielle opninga stod Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr for.

– Eg veit at Furene har jobba godt for å få dette til. Samtidig opplever vi Furene som ein veldig profesjonell organisasjon, det er difor vi er eigarar, sa Goksøyr innleiingsvis.

Han gjekk deretter over til å fortelje om sine eigne opplevingar.

– Det er veldig flott å sjå at Furene har store ambisjonar. Eg har sjølv hatt gleda av å besøke arbeidarane på Leikong, og der registrerte eg trivsel. Akkurat dette med trivsel må vere den kanskje viktigaste faktoren, avslutta Goksøyr.

At trivselen er stor er det ingen tvil om. Etter ein kjapp matbit saman med eigarane og styret ville arbeidarane raskt tilbake til arbeidsoppgåvene.

– Vi trivst veldig godt her, og har det kjekt saman, kunne fleire av dei tilsette fortelje lokalavisa.