Aksjonerte for å hindre at ferjetilbodet går tilbake i tid

foto