Heidra av Forsvaret etter dramatisk hending i Irak