– Skal bidra til at vi ikkje får fleire i utanforskap

foto