Stort droneprosjekt på Runde hjelper forskarar å sjå kystnaturen gjennom nye «briller»

foto