Mørenett kjøper stort, statleg kraftlinjesystem

foto