Først av alt handlar livet til sjøs om hardt arbeid. Men eg har alltid vore oppteken av å bli kjend med nye stadar og folk, oppleve meir av verda. Livet som uteseglar har gitt meg plenty med opplevingar.

Det seier Leidulf Sandnes, som tek imot meg med eit fast handtrykk og glimt i auget. Vi har med glede pløgd gjennom den interessante boka til den 76 år gamle debutforfattaren. Der skin det også tydeleg gjennom at mannen har møtt verda med ope sinn og glimt i auget.

– Eg trur eg arva opplevingstrangen etter far min. Då eg var liten, fortalde han om interessante opplevingar i framande farvatn. «Slik vil eg og ha det», tenkte eg. Og slik vart det.

Boka på 233 sider har fått namnet «En sjømannsreise». Ein biografi basert hovudsakleg på Leidulf sine utalege opplevingar gjennom eit langt liv til sjøs. Men også om det private, om familiemannen Leidulf.

«Du må skrive bok!»

Når han no har vore pensjonert uteseglar nokre år, fann han det for godt å gje ut bok.

– Det var ein kar som sette meg på tanken for nokre år sidan. Han fekk kjennskap til alt eg har opplevd og sa; «du må skrive bok». Eg stussa litt meir på det, og konkluderte med at viss eg ikkje skriv, så veit ingen om dette. Då går det i gløymeboka, fortel remøyværingen.

For Leidulf var det ingen kunst å skrive bok. Han hadde teke vare på alle papir og skriftlege prov på eit langt liv til sjøs, og historiene sat framleis som spikra i hovudet. Skrivefør er han også, noko som skulle vere kjent for Vestlandsnytt sine lesarar.

Som sagt, så gjort, og tilbakemeldingane har allereie teke til å kome inn.

Vekt på underhaldning

– Om det vert noko nytt opplag, veit eg ikkje, men det kan godt hende. Frå forlaget har eg i alle fall fått bra med skryt. Eg har lagt vekt på å skrive boka nøkternt og gjerne med vekt på underhaldning, smiler Leidulf.

Han har vore med på ei rekkje ulike typar båtar, og som maskinist er det eit rikt utval maskiner som har blitt «pleia» av dei kraftige nevane hans. Framleis sit dei fleste detaljane om båtar, maskiner, hamner og opplevingar faste i minnet hans.

Det er ein openhjarta Leidulf som fortel i boka. Her får lesarane stifte kjennskap til starten på ein sjømannskarriere som tok til på Risøy sjømannsskule. Han vart verande på sjøen i meir enn femti år, av desse 35 år som maskinsjef.

– Har du vore over heile verda?

– I maritim samanheng må eg nok svare ja på det. Eg har vore til alle verdsdelar og fått oppleve mykje i ei tid då verda var mykje større enn i dag. Det er også mange andre sjøfolk som har vore med på eit slikt liv, så eg er ikkje noko særtilfelle. Men eg har alltid likt å bli kjend med folk. Eg har oftast vore ute etter å kome litt nærare folk, å dra forbi den første «kneipa» og kome endå litt nærare inn på folk og stadar, fortel Leidulf Sandnes.

Litt ungdommeleg romantikk er det også plass til i boka:

– Eg legg ikkje skjul på noko i boka. Som andre er eg laga av kjøt og blod, og det var mykje interessant vi sjøfolka kom borti, seier han og smiler.

– I prosessen med skrivinga kom alle minna og opplevingane strøymande på igjen. Håpet er at eg har formidla det på eit vis som gjer det interessant for lesaren.

I dag held han mellom anna gjennom Facebook kontakt med mange av sine gamle vener frå eit uvanleg innhaldsrikt liv til sjøs.