– Flytting av ambulant team vil ramme brukarane på søre Sunnmøre

foto