Gjer budsjettendringar – stort fleirtal for kaiprioritering