Gjer budsjettendringar – stort fleirtal for kaiprioritering

foto