– Det vert litt frustrasjon når det skjer gong på gong