Bli med inn og sjå dei nye lokala til Sandefisk

foto