Kjell forskar på kor mykje fisk der er i havet – denne veka var han og ein heil forskarflokk på Runde