Jul med fjord og fjøre: Julekorta har andre måtar å skildre den kystnære julefeiringa på

foto