Betalar ut siste rest av spelemidlar til Bergsøy sitt klubbhus

foto