Forseinkingar i arbeidet – lysreguleringa held fram