Tek tid for Telia-reparasjonar – lovar betring innan kort tid

foto