Nærleik til badestrand gav avslag på søknad om torskeoppdrett