Så mange hummarfiskarar er i det i regionen vår

foto